Etiopia w Lubuskiem – dialog dwóch kultur
Saturday, 26 April 2014 19:13

logo_lubuskie

W dniach od 15 kwietnia do 30 czerwca 2014 r. Stowarzyszenie Etiopsko-Polskie „SELAM” realizuje projekt pod nazwą „Etiopia w Lubuskiem – dialog dwóch kultur”. W ramach projektu na terenie województwa lubuskiego zostanie zorganizowany zjazd Etiopczyków mieszkających w Polsce z Polakami. Ważnym aspektem projektu jest poznanie wspaniałej kultury Etiopii przez polskich uczestników projektu oraz odkrycie, że pod warstwą wosku (stereotyp kraju suszy, biedy i głodu) lśni złoto - kraj gór, zieleni, szczęśliwych i gościnnych ludzi. Wzajemnemu poznaniu kultur służyć będzie zorganizowana w ramach projektu wystawa zdjęć i rekwizytów etiopskich i polskich, projekcja filmu o Etiopii, wspólny udział w konkursach i zabawach przy muzyce pochodzącej z obu krajów, pokazy polskich i etiopskich tańców.
Zjazd będzie doskonałą okazją do pogłębienia wzajemnej znajomości kultur, do przybliżenia studentom etiopistyki przedmiotu ich badań oraz do wymiany doświadczeń na polu naukowym dla osób dorosłych, a także sposobnością do nauki języka amharskiego dla dzieci. Zjazd ma również na celu podtrzymanie tradycji etiopskiej w rodzinach polsko-etiopskich oraz przyczynienie się do tego, by dzieci i młodzież były kontynuatorami kultury swoich przodków, by były świadome i dumne ze swoich korzeni, by umiały wykorzystać to w przyszłości.
W programie przewidziane jest zwiedzanie historycznych, kulturalnych i ważnych dla lubuskiego miejsc turystycznych. Kulminacja projektu przewidziana jest na piątek 30 maja 2014 r. i sobotę 31 maja 2014 r. (do południa). Miejscem realizacji przedsięwzięcia będzie ośrodek wypoczynkowy w Dąbiu (powiat krośnieński) województwo lubuskie.
Projekt jest realizowany w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Zarząd Województwa Lubuskiego.
Osobą do kontaktu w sprawie projektu jest: Mersha Woldu, tel. 607 592 792.